12 ימים

מיקוד לשון חורף 2019/ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

מס.שאלון: 011281
מחבר: ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

מתאים למועד חורף 2019


  • basket
    הוספה לסל
    מחיר : 72 ש"ח מחיר מבצע: 64.80 ש"ח
     
    ספר רגיל  
*המחיר לרכישה באתר בלבד.

ספר הכנה לבחינת הבגרות בלשון על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותיתמרכיב 70% מן

הרמה הרגילההספר מותאם לתכנית ההיבחנות החדשה שפרסם משרד החינוך לקראת בגרות

מועד חורף 2019 .

הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתייםהניגשים לבחינת הבגרות

בעבריתמרכיב ה 70%- , שאלון 011281 .

בהלימה לחוזר מפמ"ר תשע"ט.

הספר כולל:

הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרותבצירוף טיפים שיקלו את הבנת החומר.

לחלק מן השאלות נלווה "תיווך לשוניהמסייע בהבנת השאלה ובניסוח התשובה.

15 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרותהמזמנות שאלות מגוונות בכל פרקי הבחינהכגון: שאלות מסדר חשיבה גבוהשאלות הערכה וביקורתפרגמטיקהשאלות עמ"רסקירה תיאורטית )כתיבה ממזגתועוד.

פתרונות מלאיםלרבות שאלות הערכה וביקורת וסקירה תיאורטית.

על המחברות:

ד"ר לוי דוליראש תכנית המצוינים-רג"ב ומרצה בחוג ללשון עברית במכללת לוינסקי לחינוךמחקריה מתמקדים ברב-תרבותיות בחברה ובחינוךבפיתוח כשירות בין-תרבותית בהכשרת מורים ובתהליך רכישת שפה נוספתבתחום ההוראה מלמדת קורסים שעניינים רב-תרבותיות ורב-לשוניות במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות וידע לשוני בתחום הלשון והרטוריקהכמו כן היא מרצה מומחית מטעם משרד החינוך בתחומים הבנההבעה ולשוןבמרכזי פסג"ה שונים ברחבי הארץ.

מאיה דללבוגרת תואר שני בהצטיינות בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית מטעם מכללת לוינסקי לחינוך ובוגרת תואר ראשון בהצטיינות בלשון עברית מטעם אוניברסיטת בר אילןרכזת לשון ומורה ללשון בעלת ניסיון רב בהגשת תלמידים בכל רמות הלימוד לבחינות הבגרות בלשון.

מחברות ספרי לימוד בלשון: שיאי לשוןשיאי לשון מותאםחוברת תרגול שיאי לשוןמֵעֵבֶר לַמִּלִּים  שלב אמֵעֵבֶר לַמִּלִּים  שלב ביודעים לשון ועודיודעים לשוןהבנה והבעה בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים".