מיקוד 2018 - בתנך/פלורה ויניצקי

מס.שאלון: 001281
מחבר: פלורה ויניצקי

שאלון 001281


  • אינו זמין
     
    מחירה מוקדמת  
*המחיר לרכישה באתר בלבד.
ספר ההכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך תכנית ה 70%- , מותאם לתכנית ההיבחנות החדשה שפרסם משרד החינוך.
הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים הנבחנים בשאלון 001281 .
הספר כולל התייחסות לשאלות מסוג עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות), כפי שנדרש במסמך המזכירות הפדגוגית.
הספר כולל:
* ניתוח של כל הנושאים ופרקי הלימוד שבתכנית הלימודים, של המקורות הנלווים החוץ מקראיים, בליווי פרשנויות מסורתיות,
מחקריות, ספרותיות וכיוצ"ב
* תקציר תכני של כל אחד מהפרקים
* מאגר שאלות נרחב לכל אחד מהפרקים והנושאים הנלמדים עם תשובות מלאות (בסוף הספר)
* הנחיות מפורטות וטיפים לקראת מבחן הבגרות הנוגעים לשלבים השונים של הלמידה ועד פתרון הבחינה
* תשבצים לחידוד החומר הנלמד
* איורים המעניקים לטקסט פרשנות ויזואלית בליווי שאלות מנחות
* מפות ותמונות, המעניקות לטקסט פרשנות ויזואלית
* הסבר הניבים והביטויים הן בהקשרם המקראי והן כיום - משובצים בניתוח כל פרק
* מילון מונחים מקראיים
* רשימת אירועים ותאריכים מרכזיים במקרא + ציר הזמן
* לימוד ותרגול טעמי המקרא כהכנה להבנת הטקסט המקראי
* "טיפים" לפתרון קטע שלא נלמד )קש"ן, אנסין( ותרגול אנסינים + קל"ן תרגול
* שבעה מבחנים מלאים על פי המתכונת והמבנה של מבחן הבגרות של תכנית ה 70% עם תשובות מלאות
* רשימת הפרקים/הקטעים שהופיעו במבחנים לפי מראה מקום
* קישורי QR קוד להרחבה והעשרה באמצעות הפניה למקורות נוספים באינטרנט
על המחברת:
פלורה ויניצקי, בעלת תארים אקדמיים במקרא, בספרות עברית ובפילוסופיה, בעלת ניסיון של יותר מעשרים שנות הוראה
במסגרות לימוד שונות ובכתיבת ספרי לימוד בספרות ובתנ"ך. כתבה את הספרים: "תנ"ך מורחב לבגרות", "בדרך לבגרות
בתנ"ך" (בהתאמה ללמידה משמעותית), "תנ"ך לחטיבה העליונה", "ספר תרגול לקראת בגרות בתנ"ך", "לקראת בגרות
בתנ"ך", "ספרות לקראת בגרות" וכן ספרי מיקוד בספרות ובתנ"ך מורחב, בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים".