7 ימים

מיקוד היסטוריה א-קיץ תשע"ד/סלומון

מחבר: אורי סלומון

מתאים לקיץ 2015


  • אינו זמין
     
    מחירה מוקדמת  
*המחיר לרכישה באתר בלבד.
ספר ההכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א, מותאם לתכנית הלימודים שפרסם משרד החינוך לקראת שנת הלימודים תשע"ד.
הספר מיועד לתלמידי בתי ספר ממלכתיים ואקסטרניים ולתלמידי המכינות/מכללות הניגשים
לבחינת הבגרות בהיקף של 1 יח"ל, שאלון 220/022115.

הספר כולל:
 הסבר מקיף על מבנה הבחינה
 בספר שני חלקים: חובה ובחירה.
 הנושאים בחלק החובה: מאפייני תופעת הלאומיות והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19, התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים, דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בארץ ובגולה, נקודות דמיון ושוני בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות של עמים אחרים במאה ה- 19.
 חלק בחירה. בחלק זה שני פרקי בחירה: פרק ראשון- בית שני:  מעם מקדש לעם הספר פרק שני- ערים וקהילות: חברה ותרבות בימי הביניים. בחלק זה על התלמידים ללמוד רק על אחד מבין שני הנושאים.
 בכל אחד מהפרקים של חלק החובה שאלות סיכום וקטעי מקור אליהם נוספו שאלות נלוות לתרגול והבנת הקטעים.
 בחינות לתרגול במתכונת בחינות הבגרות
 נספח צבעוני הכולל מפות ותמונות
 קישורי QR קוד להרחבה והעשרה

על המחבר:
אורי סלומון, מגיש תלמידים זה עשרים וחמש שנה לבחינות הבגרות בהיסטוריה,
באזרחות ובמדעי המדינה במסגרות שונות ובכל רמות הלימוד. חיבר ספרי לימוד וספרי הכנה לבגרות, בהם "מיקוד היסטוריה ב", "מיקוד ידע עם ומדינה א" ו"מיקוד ידע עם ומדינה ב"בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים".