קלפי תרגול באזרחות

מחבר: ניסן נווה ויגאל הראל

כרטיסיות תרגול וחזרה באזרחות


    יש לבחור מאפיין נוסף*המחיר לרכישה באתר בלבד.
כרטיסיות התרגול באזרחות
*מאפשרות לתלמידים לחזור על חומר הלימוד ולהתכונן היטב לבחינת הבגרות באזרחות.
*משלבות בצורה הטובה ביותר תרגול הנאה ואתגר
*חומר הלימוד בכרטיסיות תואם את תכנית הלימודים באזרחות
*מעשירות את "ארגז הכלים" של המורה ונותנים בידיו כלי עבודה חדשני, מעניין ומאתגר ללימוד של מקצוע האזרחות.
קיימים כרטיסיות תרגול בשלושה נושאים:
זכויות אדם - משחק המעניק טכניקת לימוד מושגים בשיטת עוגני כרון הנדרשים בבחינת הבגרות באזרחות בפרק "זכויות אדם": הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לחירות, הזכות לכבוד, הזכות לשוויון, הזכות לקניין והזכות להליך משפטי הוגן והזכויות הנגזרות מהן.
הגבלת השלטון - תרגול הנושאים המרכזיים בפרק "הגבלת השלטון": הבחירות, הפרדת רשויות, חוקה ומנגנוני פיקוח.
שעון חול אזרחי - תרגול כל סוגי השאלות הכלולות בבחינת הבגרות באזרחות: שאלות ידע פשוט, שאלות ידע מורכב, שאלות אירוע, שאלות חצי אירוע ושאלות עמדה.