מיקוד פיזיקה 2018 - חשמל

מס.שאלון: 036371
מחבר: רון הדר


  • אינו זמין
     
    מחירה מוקדמת  
*המחיר לרכישה באתר בלבד.

הספר מיועד לתלמידים הניגשים  לבגרות בפיזיקה - חשמל מס' שאלון 036371.
תוכן הספר מעודכן לתכנית הלימודים של משרד החינוך לקיץ 2018. על פי חוזר המפמ"ר שפורסם בפברואר 2018. 

הספר כולל:
* עיקרי חומר הלימוד לפי הפרקים השונים. כולל דוגמאות והסברים.
* כל הפרקים החדשים שבתוכנית הלימודים: קיבול וקבלים,השראה אלקטרומגנטית,  וכן את כל ההשלמות הנדרשות לפרקים הקיימים:  חוקי קירכהוף, שנאי אידיאלי וכו'.
* 14 בחינות מתכונת בחשמל מעודכנות בהתאם למבנה הבחינה החדש לקיץ 2018.
במהדרות 2018 נוספו שאלות רבות בנושאים: קיבול והשראה אלקטרומגנטית. 

* שאלות מקוריות (לא נלקחו מבחינות הבגרות).
* פתרונות מלאים והסברים מפורטים לכל השאלות.
* שאלות הכוללות היבטים של אוריינות מדעית, על פי עקרונות טיפוח האוריינות של משרד החינוך.

על המחבר: 
רון הדר בעלת תואר ראשון בפיזיקה ובמתמטיקה מטעם האוניברסיטה העברית ובעל תואר שני בהוראת הפיזיקה מטעם מכללת אורנים. מורה לפיזיקה ומגיש לבחינות בגרות בפיזיקה כ-30 שנה.