מיקוד פיזיקה-חשמל ומגנטיות קרינה וחומר קיץ 2016/רון הדר

מס.שאלון: 036002/3
מחבר: רון הדר

מתאים לקיץ 2016


  • אינו זמין
     
    מחירה מוקדמת  
*המחיר לרכישה באתר בלבד.

ספר תרגול והכנה לקראת בחינת הבגרות בפיזיקה, בנושאים חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר. הספר מעודכן על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו, בהתאם לחוזרי המפמ"ר ולמסמך ההלימה שפרסם משרד החינוך לתשע"ו 2016.

הספר מתאים לנבחני משנה ולאקסטרניים  הניגשים לבחינת הבגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות קרינה וחומר, בהיקף של חמש יחידות לימוד, לפי פירוט השאלונים הבא:

חשמל ומגנטיות - שאלון 655 .

קרינה וחומר –  שאלון 657 .

הספר כולל:

  • עיקרי חומר הלימוד לפי הפרקים השונים, כולל דוגמאות והסברים.
  • 13 בחינות מתכונת בחשמל ומגנטיות, מעודכנות לקיץ 2016, בצירוף פתרונות מלאים המלווים בהסברים מפורטים.
  • 11 בחינות מתכונת בקרינה וחומר, מעודכנות לקיץ 2016, בצירוף פתרונות מלאים המלווים בהסברים מפורטים.
  • שאלות הכוללות היבטים של אוריינות מדעית, על פי עקרונות טיפוח האוריינות של משרד החינוך.

על המחבר

רון הדר הוא בוגר תואר ראשון בפיזיקה ובמתמטיקה מטעם האוניברסיטה העברית, ובעל תואר שני בהוראת הפיזיקה מטעם מכללת אורנים. מורה לפיזיקה, ומגיש לבחינות בגרות בפיזיקה יותר מ-20 שנה.